0 Kč
Počet položek: 0
Váš košík

Máte dotaz?

Pište:
info@vassport.cz

Kde nás naleznete?

Doprava zdarma

Úvod

 

Na zboží, které si zakoupíte prostřednictvím našeho internetového obchodu Sport 2000, Vrchlabí s.r.o. se vztahují záruky a dodržujeme reklamační postupy platné v České republice a náš reklamační řád je v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele.

Náš reklamační řád upřesňuje přesný postup zákazníka a firmy Sport 2000, Vrchlabí s.r.o. v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. 
 

Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena, poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

 

Reklamační řád

 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží, jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží.

Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal na adresu : Sport 2000, Vrchlabí s.r.o,  Krkonošská 16, 543 41 Vrchlabí  a předložil listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží  příjemce. V případě, že  kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených závaznými právními předpisy, zejména pak Zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a Zákonem 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby bylo uvedené zboží  opraveno nebo vyměněno za zboží nové nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí do 30 dnů od převzetí a podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.  

Na reklamaci nelze přijmout zboží v následném stavu:

zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci

zboží poškozené neodborným servisním zásahem

zboží mechanicky poškozené

zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně

zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku - nebude vyzvednuto.

Kontakt pro zasílání reklamací:

SPORT 2000 Vrchlabí s.r.o.
Krkonošská 16
543 01 Vrchlabí

e-mail: info@vassport.cz

 

Ochrana dat

Vaše osobní data nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťující platební styk a dopravu v rámci obchodního styku. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím, viz ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Logo Copyright © 2012 VASSPORT | www.vassport.cz
Obchod používá systém kupshop.cz
webdesign: studio WPJ
Zásady zpracování osobních údajů | Obchodní podmínky | Reklamační řád